yoook -پروژه دانشجویی

با ما بروز باشید

اقتصادی

جدیدترین خبر های اقتصادی از بهترین خبرگزاری ها

سیاسی

جدیدترین خبر های سیاسی از بهترین خبرگزاری ها

اجتماعی

جدیدترین خبر های اجتماعی از بهترین خبرگزاری ها

ورزشی

جدیدترین خبرهای ورزشی از بهترین خبر گزاری ها

دانلود مقاله صنعت برق دانلود مقاله صنعت برق


مطالب مرتبط


تحقیق در مورد بنا تاریخی

تحقیق در مورد بنا تاریخی لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 16 صفحه قسمتی از متن .doc :  تخت فولاد در عهد دیالمه و آل زیارمرداویج (مرد آویز) فرزند زیار كه نسب او به « ارغش» كه در عهد كیخسرو والی و حاكم گیلان بوده می رسد ، بشرحی كه در تواریخ مسطور است در سال 316 در اصفان بر تخت سلطنت نشست و تاج بر سر گذاشت . وی در زنده كردن سنتهای ایرانیان قدیم اهتمامی تمام داشت از آنجمله : در ماه صفر سال 323 مطابق دهم بهمن ماه و جشن سده دستور بر پا ساختن مراسم جشن و آتش بازی و آتش افروزی مفصلی داد كه شرح آن بطور اجمال از اینقرار است :از مدتی قبل دستور داد كه از طرف چوب و هیزم فراوان گردآورده در زمین مابین رودخانه زاینده رود و-------------------------------
مقاله رفتار شهروندی سازمانی عامل تعهد شغلی کارکنان

مقاله رفتار شهروندی سازمانی عامل تعهد شغلی کارکنان چکیده:مطالعه حاضر با استفاده از مطالعات توصیفی و روش همبستگی در یک نمونه آماری 2165 نفری از کارمندان رسمی شاغل مجتمع مس سرچشمه انجامشد. تعیین تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 323 نفر تعیین گردید و پاسخگویان از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم طبقه انتخابشده اند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از دو پرسشنامه صورت گرفته که روایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی با ضریب 93 صدم و پرسشنامهکیفیت خدمات با ضریب 95 صدم مورد تایید قرار گرفته اند. پایایی پرسشنامه ها نیز از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 87 و 91 صدم بدست آمده است.جهت توصیف داده های جمع آوری شده از آزمون های آماری اسپیرمن و پیرسون استفاده شد. اطلاعات جم عآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSSتجزیه و تحلیل گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین رفتار شهروندی سازمانی و-------------------------------
تحقیق درباره فلزكاري

تحقیق درباره فلزكاري لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 5 فلزكاري :هدف از اين بخش كار با ابزارهاي دستي جهت فرم دهي روي مواد و فلزات بطوز اخص مي باشد در اين راستا دانشجويان با مباحث ذيل آشنا مي شوند.1- اره كاري :در اين قسمت با ابزارهاي برش دستي بصورت عملي كار نموده و در قالب سه ربع ساعت در ابتداي كلاس كليه مطالب فني و تخصصي جهت انتخاب تيغ اره و كار با آن را آموزش مي بينند. همچنين مطالب فني كار با ماشينهاي اره ماشيني به آنها آموزش داده مي شود.2- ترسيم :هدف از اين بخش انتقال اطلاعات از يك مدل يا يك نقشه بر روي قطعه كار مي باشد تا بتواند نقشه اي كه در اختيارش جهت ساخت قرار گرفته است را به نحو احسن روي ماده خام اوليه پياده نمايدو در ادامه عمليات ماشينكاري روي آن را-------------------------------