yoook -پروژه دانشجویی

با ما بروز باشید

اقتصادی

جدیدترین خبر های اقتصادی از بهترین خبرگزاری ها

سیاسی

جدیدترین خبر های سیاسی از بهترین خبرگزاری ها

اجتماعی

جدیدترین خبر های اجتماعی از بهترین خبرگزاری ها

ورزشی

جدیدترین خبرهای ورزشی از بهترین خبر گزاری ها

لیست مدارس دولتی متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 7 تهران(فایل اکسل) لیست مدارس دولتی متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 7 تهران(فایل اکسل)
لیست مدارس دولتی متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 7 تهران(فایل اکسل)  در این فایل که بصورت اکسل آماده شده است می توانید به لیست مدارس دولتی متوسطه دوره اول پسرانه منطقه 7 تهران دسترسی داشته باشید .

مطالب مرتبط


پايان نامه فعاليت هاي ورزشي 73 ص كامل

پايان نامه فعاليت هاي ورزشي 73 ص كامل چكيده :بررسي عوامل موثر در افزايش گرايش دانشجويان به شركت در ورزش هاي همگاني (نمونه موردي: دانشگاه پيام نور استان فارس ) تربيت بدني و ورزش همگاني دربين دانشجويان به عنوان يك پديده فرهنگي و اجتماعي ارزش هاي فراواني دارد كه شناخت و بكارگيري دقيق آن مي تواند موجب پويايي ،تحرك دربين دانشجويان گرديده و تأثير زيادي برابعاد شخصيتي و تربيتي اين قشر مهم وآينده ساز كشور دارد. هدف تحقيق حاضر بررسي عوامل مؤثر در افزايش گرايش دانشجويان پيام نور به شركت درفعاليت هاي ورزش همگاني مي باشد . شيوة تحقيق از نوع پيمايشي بوده و درسطح دانشجويان مراكز تحت پوشش دانشگاه پيام نور استان فارس انجام شده است. شيوه نمونه گيري از نوع خوشه اي چند مرحله اي تصادفي است. حجم نمونه 382 نفر مي باشد كه از طريق فرمول كوكران بدست آمده است . پس از توزيع و-------------------------------
تحقیق در مورد ریخته گری

تحقیق در مورد ریخته گری لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 105 صفحه قسمتی از متن .doc :  آماده سازی محیط کشت3-1 ترکیبات محیط کشتبطور آشکار محیط کشت غذایی عامل مهم در کشت بافت و سلول بشمار می آید، البته برای هر کدام از گونه های درختی آزمایش های فاکتوریل که در آنها کلیه مواد شیمیایی محیط کشت در طیف وسیعی از غلظت های متغیر باشند، انجام نگرفته است. برای انجام چنین تحقیقی به امکاناتی بیش از آنچه که در اکثر آزمایشگاهها موجود است نیاز می باشد.آنچه که طراحی محیط کشت را بطور خاصی مشکل می کند، اثرات متقابل بسیار پیچیدة مواد شیمیایی مختلف در یک محیط کشت غذایی مشخص می باشد. بعنوان مثال کاربرد بعضی از قندها ر محیط کشت سبب کمبود بر می شود. پیچیده تر از آن ا حالتی است که بر بیش-------------------------------
The Role of Management Information System (MIS) and Decision Support System (DSS) for Manager’s Decision Making Process نقش سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) و سیستم پشتیبان تصميم (DSS) در فرآیند تصميم¬گیری مدیران

The Role of Management Information System (MIS) and Decision Support System (DSS) for Manager’s Decision Making Process نقش سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) و سیستم پشتیبان تصميم (DSS) در فرآیند تصميم¬گیری مدیران اين ترجمه براي درس سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) رشته فناوري اطلاعات بسيار قوي و مناسب است.بخشي از متن  انگليسي و ترجمه به شرح ذيل مي باشدSupport System (DSS) for Manager’s Decision Making Process Abstract  In today’s business world, there are varieties of information systems such as TPS, DAS, KWS, MIS, DSS, ES,CSCWS, GDSS and ESS. Each plays a different role in organizational hierarchy and decision making process. Inthis article the authors have selected two main information systems, namely, MIS and DSS. After discussing thedecision making process based on each concept, its characteristics, relations, connections of each concept todecision-making process have been determined. At the same time, different models and figures are presented toenrich the discussion and to highlight-------------------------------