yoook -پروژه دانشجویی

با ما بروز باشید

اقتصادی

جدیدترین خبر های اقتصادی از بهترین خبرگزاری ها

سیاسی

جدیدترین خبر های سیاسی از بهترین خبرگزاری ها

اجتماعی

جدیدترین خبر های اجتماعی از بهترین خبرگزاری ها

ورزشی

جدیدترین خبرهای ورزشی از بهترین خبر گزاری ها

جهت گیری مذهبی جهت گیری مذهبی
جهت گیری مذهبی رابطه بین جهت گیری مذهبی با سرسختی و شادکامی دانشجویان از سری پروژه های دانشگاهی رشته روانشناسی میباشد که لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت. 

مطالب مرتبط


مساله مکان‌یابی تک‌وسیله ای با فاصله متعامد در حضور سه مانع خطی احتمالی

مساله مکان‌یابی تک‌وسیله ای با فاصله متعامد در حضور سه مانع خطی احتمالی  مساله مکان‌یابی تک‌وسیله ای با فاصله متعامد در حضور سه مانع خطی احتمالی131 صفحه در قالب word   چکیدهدر بسیاری از مسایل مکان‌یابی ضروریست که محدودیت‌های دنیای واقعی در نظر گرفته شوند. نواحی با مانع نمونه‌ای از این محدودیت‌ها هستند. در این نواحی، علاوه بر جایگذاری تسهیلات، حرکت نیز ممنوع است. در این پایاننامه، مساله مکان‌یابی تک‌وسیله‌ای را در حضور سه مانع خطی که در مسیرهای افقی بهطور یکنواخت توزیع شده‌اند، در نظر می‌گیریم. یک مدل برنامه‌ریزی غیرخطی ارایه میکنیم که مجموع کل فواصل متعامد با مانع انتظاری تسهیل جدید از تسهیلات موجود را کمینه می‌کند. همچنین، به منظور حل مسایل توسعه یافته، دو الگوریتم جستجوی الگو و ژنتیک ارایه و نتایج بدست آمده از آنها را مقایسه میکنیم. نتایج محاسباتی نشان میدهند که الگوریتم جستجوی الگو نسبت به الگوریتم ژنتیک، در زمانی کمتر به جواب مطلوبتری دست-------------------------------
ورزش 1 نیمسال تابستان 94

ورزش 1 نیمسال تابستان 94 ورزش 1 نیمسال تابستان 94-------------------------------
جبر ماتریسی و سیمپلکس اصلاح شده

جبر ماتریسی و سیمپلکس اصلاح شده در این جزوه فصل سوم کتاب تحقیق درعملیات با عنوان جبر ماتریسی و سیمپلکس اصلاح شده در 11 صفحه pdf برای دانشجویان که این واحد درسی را اخذ نموده اند و برای دانشجویانی که خود را برای آزمون کارشناسی ارشد آماده میکنند تهیه شده است-------------------------------