yoook -پروژه دانشجویی

با ما بروز باشید

اقتصادی

جدیدترین خبر های اقتصادی از بهترین خبرگزاری ها

سیاسی

جدیدترین خبر های سیاسی از بهترین خبرگزاری ها

اجتماعی

جدیدترین خبر های اجتماعی از بهترین خبرگزاری ها

ورزشی

جدیدترین خبرهای ورزشی از بهترین خبر گزاری ها


مطالب مرتبط


دانلود پاورپوینت مراقبت و درمان فرایندی در حال تغییر - 59 اسلاید

دانلود پاورپوینت مراقبت و درمان فرایندی در حال تغییر - 59 اسلاید       •سیستم اطلاعات بیمارستان چیست؟•سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS)سیستمی کامپیوتری است که بر گرداوری، ذخیره، پردازش و بازیابی اطلاعات بالینی و اجرایی بیماران در بیمارستان تمرکز دارد.•اولین HIS از دهه 1960 با هدف مدیریت اطلاعات مالی بکار گرفته شد.متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:-------------------------------
دانلود پاورپوینت آشنایی با بـرنــج

دانلود پاورپوینت آشنایی با بـرنــج  برنج گیاه شناسیبرنج گیاهی است که دارای ارقام زودرس (طول دورة رشد ۱۳۰ تا ۱۴۵ روز)، متوسط‌رس (۱۵۰ تا ۱۶۰ روز) و ارقام دیررس (۱۷۰ تا ۱۸۰ روز) می‌باشد. برای شناخت بهتر گیاه برنج به ذکر قسمت‌های مختلف آن از قبیل ریشه، ساقه، برگ و غیره ریشهریشة برنج سطحی و افشانبوده و حداکثر در عمق ۲۰ تا ۲۵ سانتی‌متری خاک نفوذ می‌نماید.  ساقهبرنج ساقه بلند آمریکاساقة برنج بندبند و تو خالی بوده و در فواصل مختلف ساقه جداره‌های سختی قرار دارد که در آن قسمت‌ها ساقه توپر می‌باشد و گره نام دارد. فاصلة بین دو گره را میان گره می‌نامند.برگبرگهای این گیاه متناوب بوده و در دو جانب متقابل ساقه قرار دارند. تعداد برگها در ارقام مختلف برنج متفاوت بوده، در ارقام زودرس ۱۴ تا ۱۵ برگ، در ارقام متوسط‌رس ۱۶ تا ۱۷ برگ و در ارقام دیررس تعداد برگها ۱۸ تا ۱۹-------------------------------
پاورپوينت استفاده مجدد از پساب

پاورپوينت استفاده مجدد از پساب        نوع فايل:power pointقابل ويرايش:42 اسلايد قسمتي از اسلايدها:صاف نمودن (عبور از فيلترهاي شني)انعقاد ، لخته سازي و ته نشيني (تصفيه شيميايي)تصفيه بيولوژيكي تكميلي با استفاده از فرآيندهاي بيولوژيكي ممبراني (با استفاده از ممبران بيوراكتور يا MBR)تصفيه تكميلي پساب به روش اكسيداسيون پيشرفته (Advanced Oxcidation) با استفاده از فرآيندهاي ازن زني، H2O2  و UVعبور پساب از ستون هاي ذغال فعال (كربن اكتيو)عبور پساب از ستون هاي تبادل يوني و سختي گيربي ملح نمودن فاضلاب (با عبور پساب از اسمز معكوس ياRO)از سال 1912 در بسياري از كشورها  براي آبياري محصولات كشاورزيدر سال 1940 براي كارخانه فولاد سازي در يكي از ايالتهاي آمريكااز سال 1960 تقريبا در كليه ايالتهاي آمريكا  براي مصارف كشاورزي و صنعتيدر حال حاضر 66 درصد مصارف آب سيستمهاي خنك كننده  صنايع و 17 درصد مصارف آبهاي مورد نياز ديگهاي بخار صنايع در ايالات متحده  را فاضلاب تصفيه شده تشكيل مي دهد.در حال حاضر در كشور-------------------------------